Home

Sami Engineering bedriver innovativ och kreativ konsultverksamhet inom projektering av byggnadskonstruktioner för att maximera kundnöjdheten.


Med över 25 års erfarenhet inom projektering av hus – och industribyggnader, från små villor till flera våningars bostadshus, och från små hallar till stora fabriker. Vår specialitet är betong –, stål – och träkonstruktioner.


Vi utför konstruktionsritningar, konstruktionsberäkningar, stommodeller och BIM/CAD.


Sami Engineering conducts innovative and creative consulting activities in the design of building constructions to maximize customer satisfaction.


With over 25 years of experience in designing houses and industrial buildings, from small villas to multi-storey residential buildings, and from industrial halls to big factories. Our specialty is concrete -, steel - and timber structures.


We deliver construction design and BIM/CAD modelling.